Heading 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Form Heading

Heading 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Image

Heading 3


Watch our on-demand webinar:

Zastosowanie spektroskopii Ramana w identyfikacji produktu farmaceutycznego

 

Systemy spektroskopii ramanowskiej umożliwiają wykonanie zarówno jakościowej, jak i ilościowej analizy molekularnej próbki. Mają one szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach nauki w tym również w farmacji. W trakcie spotkania porozmawiamy o możliwościach jakie oferują spektrometry Ramana na etapie badań związanych z pre-formulacją produktu farmaceutycznego, jak i w inżynierii odwrotnej. Omówimy między innymi jak:

  • określić skład jakościowy i ilościowy produktu farmaceutycznego, w tym także leku oryginalnego
  • wykonać analizę statystyczną rozkładu cząstek API oraz ich form polimorficznych w produkcie
  • generować obrazy preparatów stosowanych w tabletkach, inhalatorach i aerozolach o rozmiarach submikronowych
  • identyfikować zanieczyszczenia oraz wpływ zewnętrznych czynników na substancje składowe produktu farmaceutycznego
  • wykonać szybkie analizy całych tabletek i mieszanek proszków
  • można określ jednorodność mieszaniny

Please note: this webinar is conducted in Polish and subtitles are not available.

Image

Spotkanie poprowadzi:

Agnieszka-Sozanska-100x133px.jpg

Agnieszka Sozańska - SPD Product and Bussines Manager, EMEA-EAST.


Image


Heading 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Spotkanie poprowadzi:

Agnieszka-Sozanska-100x133px.jpg

Agnieszka Sozańska - SPD Product and Bussines Manager, EMEA-EAST.Zapisz się teraz:

 
loading